THÔNG BÁO: MỞ LỚP ÔN TIẾNG ANH A2, B1, TIẾNG HÀN TOPIK1 THÁNG 01.2024

08-01-2024 Đỗ Trúc

THÔNG BÁO: MỞ LỚP ÔN TIẾNG ANH A2, B1, TIẾNG HÀN TOPIK1

A. Lớp ôn Tiếng Anh A2

1.Ngày khai giảng:

– Lớp 1 (thứ 2,4,6): 18h00 -20h15 (học online, offline)

Khai giảng: 15/01/2024

– Lớp 2 (thứ 3,5,7): 18h00 – 20h15 (học online, offline)

Khai giảng: 16/01/2024

– Số tiết ôn thi: 60 tiết

2. Hạn cuối đăng ký ôn: trước 10/01/2024

3. Ngày thi dự kiến: 07/04/2024

4. Lệ phí:

– Lệ phí ôn: 550.000đ/ khóa (60 tiết)

– Lệ phí thi: 250.000đ/TS

5. Các bạn học viên nộp học phí trực tiếp tại Trung tâm Tin học Tin học và Ngoại ngữ. Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM

6. Mọi thắc mắc các bạn liên hệ số điện thoại hoặc zalo (trong giờ hành chính)

Cô Trúc: 038.755.7021

B. Lớp ôn Tiếng Anh B1

1. Lịch khai giảng:

– Lớp 1 (thứ 2,4,6): 18h00 – 20h15 (học online, offline)

Khai giảng: 22/01/2024

Lớp 2 (thứ 3,5,7): 18h00 – 20h15 (học online, offline)

Khai giảng: 23/01/2024

– Số tiết ôn thi: 45 tiết

2. Lệ phí:

– Lệ phí ôn thi: 650.000đ/khóa

– Lệ phí thi: 300.000đ/khóa

4. Hạn cuối đăng ký ôn: trước 17/01/2024

5. Lịch thi: Dự kiến thi ngày: 07/04/2024

6. Các bạn học viên nộp học phí trực tiếp tại Trung tâm Tin học Tin học và  Ngoại ngữ. Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM

7. Mọi thắc mắc các bạn liên hệ số điện thoại hoặc zalo (trong giờ hành chính)

Cô Trúc: 038.755.7021

C. Lớp ôn chứng chỉ Tiếng Hàn Topik1

1.Ngày khai giảng:

– Lớp 1 (thứ 2,4,6): 17h00 -19h15

Khai giảng: 15/01/2024

– Số tiết ôn thi: 60 tiết                                                                                                                                                              +45 tiết: học kiến thức sơ cấp tiếng Hàn Topik 1

+15 tiết: ôn luyện đề thi sơ cấp tiếng Hàn Topik 1

2. Hạn cuối đăng ký ôn: trước 10/01/2024

4. Ngày thi dự kiến: 07/04/2024

5. Lệ phí:

– Lệ phí ôn: 500.000đ/ khóa (60 tiết)

– Lệ phí thi: 650.000đ/TS

6. Các bạn học viên nộp học phí trực tiếp tại Trung tâm Tin học Tin học và Ngoại ngữ. Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM

7. Mọi thắc mắc các bạn liên hệ số điện thoại hoặc zalo (trong giờ hành chính)

Cô Trúc: 038.755.7021

 

Bài viết khác