Chức năng nhiệm vụ

06-04-2022 admin

1. Chức năng:

Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho HSSV và viên chức trong Trường.

2. Nhiệm vụ:

– Đào tạo ngoại ngữ và tin học các trình độ theo quy định

– Tổ chức các kỳ thi, kiểm tra, đề nghị cấp phát chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng Tin học, Ngoại ngữ cho viên chức và HSSV của Trường và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp.

– Đào tạo định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.